Конкурс на визначення аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен»
02 березня 2020, 22:24

КП «Дніпровський метрополітен» (надалі - підприємство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 рік.

Аудиторська компанія, на основі перевірених фінансових звітів за відповідний фінансовий рік, повинна перевірити співвідношення між доходом від стягування плати за проїзд та операційними витратами метрополітену.

Аудиторська компанія, після проведення аудиту та формування фінансової звітності Замовника за вказаними умовами, спільно з Замовником (метрополітеном) узгоджує звіт з аудиту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 06.03.2020 року 23:59.

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Термін випуску звітності не пізніше З0 квітня 2020 року.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

- забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

- відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- вартість аудиторських послуг.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

1. Анкета, в якій зазначено:

- назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи.

2. Довідка з інформацією про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності).

3. Форма-пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленого зразка.

4.Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

5. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

6. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

9. Документ, що підтверджує відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10. Документи, що підтверджують відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес.

11. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору).

12. Довідка, що підтверджує членство аудиторської компанії в Міжнародній Федерації Бухгалтерів (IFAC) «Форум компаній».

13. Аудиторська компанія повинна бути включена до топ – З0 мереж Бухгалтерського обліку і асоціацій журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Комерційну пропозицію та документацію надіслати на електронну пошту: (з поміткою «Конкурс аудит»).

Контактна особа: в.о. головного бухгалтера Аверченкова Оксана Олександрівна, тел. +380 67 562 35 02.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено до 14.03.2020 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняте рішення.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.