Конкурс на визначення аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен»
23 лютого 2022, 22:20

КП «Дніпровський метрополітен» (надалі - підприємство) на виконання ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства.

Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен» за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 рік, підготовленої відповідно до МСФЗ.

Аудиторська компанія, на основі перевірених фінансових звітів за відповідний фінансовий рік, повинна перевірити співвідношення між доходом від стягування плати за проїзд та операційними витратами метрополітену.

Аудиторська компанія, після проведення аудиту та формування фінансової звітності Замовника за вказаними умовами, спільно з Замовником (метрополітеном) узгоджує звіт з аудиту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 04.03.2022 року до 15:00.

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Термін випуску звітності не пізніше 29 квітня 2022 року.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, підготовленої відповідно до МСФЗ, є:

  • - забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
  • - відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • - вартість аудиторських послуг.

 

Вимоги до організацій, що приймають участь у конкурсі:

№ з/п

Кваліфікаційні критерії та інші вимоги

Перелік документів, які вимагаються Замовником для участі в конкурсі

1

Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Копія свідоцтва та/або довідка, видана Аудиторською палатою України про включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

2

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 20 сертифікованих аудиторів, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг, із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, не менше 60 осіб, з них щонайменше 15 працівників повинні мати принаймні один чинний сертифікат (диплом), що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий однією з професійних організацій, що включені до Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчать про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджений Протокольним рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю, а саме:

- Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), в тому числі Diploma in International Financial reporting (DipIFR);

- Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA);

Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW).

Довідка про персонал Учасника, складена у довільній формі, що містить інформацію про наявність та чисельність профільних фахівців.

До довідки потрібно додати копії відповідних сертифікатів.

3

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 5 працівників, які мають відповідну кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації АССА або AICPA).

Копії відповідних сертифікатів.

4

Наявність у аудиторської фірми досвіду роботи з аудиту на території України не менше 25 років.

Довідка в довільній формі про підтвердження відповідного досвіду.

5

Наявність в Учасника або в єдиної мережі фірм, зареєстрованих на території України, до якої входить Учасник, документально підтвердженого досвіду виконання протягом 2019-2021 років щонайменше 2 завдань з аудиту комунальних підприємств міського електричного транспорту.

Довідка в довільній формі із зазначенням назв суб’єктів господарювання, виду послуг, що їм надавались, а також контактної інформації щодо осіб, які можуть підтвердити досвід виконання відповідного завдання та копії відповідних договорів і актів виконаних робіт.

6

Відсутність з боку аудиторської фірми заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Довідка в довільній формі про відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), засвідчена підписом та печаткою уповноваженої особи учасника.

7

Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції.

Копія протоколу (рішення) засновників та копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або нотаріально завірену копію довіреності на уповноважену особу Учасника на право участі в торгах та підпису договорів (якщо такі повноваження не надані установчими документами).

Копія Статуту зі змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

Копія розширеного Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, видана не раніше 30 днів до дати закінчення прийому пропозицій.

8

Аудиторська фірма повинна мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв'язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень), укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.

Довідка в довільній формі та/або копія договору (вразі закінчення терміну дії договору раніше кінцевого строку надання послуг, надати гарантійний лист про пролонгацію договору).

9

Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, виданого Аудиторською палатою України або Наказу про проходження контролю якості, виданого ОСНАД.

Копія Свідоцтва або Наказу

10

Учасник повинен бути членом міжнародної мережі, яка входить до незалежних професійних бухгалтерських фірм, що являються повноправними членами «Форуму компаній» (Forum of Firms).

Довідка у довільній формі, що підтверджує приналежність Учасника до мережі, яка входить до незалежних професійних бухгалтерських фірм – членів «Форуму компаній». На підтвердження цієї інформації до довідки додається копія відповідної веб-сторінки з сайту ifac.org або витяг з нього. https://www.ifac.org/who-we-are/committees/transnational-auditors-committee-forum-firms

11

Учасник повинен бути включений до топ - 20 мереж Бухгалтерського обліку і асоціації журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом

Довідка у довільній формі або інтернет посилання на офіційний інтернет-ресурс,

що підтверджує включення аудиторської компанії до топ - 20 мереж аудиторських фірм, розташованих за сумою доходу, отриманого в цілому світі в 2021 році за версією видання AccountancyAge https://www.accountancyage.com/rankings/top-25-international-networks-2021


Додаткові кваліфікаційні документи згідно з вимогами Замовника, а саме:

1. Цінова (комерційна) пропозиція.

2. Копія звітності Учасника за останній звітний період до Аудиторської палати України із відміткою Аудиторської палати України.

3. Копія свідоцтва про відповідальність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України.

4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу (довідки) з реєстру платників ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку, або витяг з реєстру платників єдиного податку.

5. Банківські реквізити.

Комерційну пропозицію та документацію надіслати на електронну пошту: (з поміткою «Конкурс аудит»).

Контактна особа: в.о. головного бухгалтера Аверченкова Оксана Олександрівна,  тел. +380 67 562 35 02.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено до 16.03.2022 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняте рішення.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

№ з/п

Кваліфікаційні критерії та інші вимоги

Перелік документів, які вимагаються Замовником для участі в конкурсі

1

Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Копія свідоцтва та/або довідка, видана Аудиторською палатою України про включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

2

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 20 сертифікованих аудиторів, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг, із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, не менше 40 осіб, з них щонайменше 10 працівників повинні мати принаймні один чинний сертифікат (диплом), що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий однією з професійних організацій, що включені до Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчать про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджений Протокольним рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 13.12.2018 року, а саме:

- Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), в тому числі Diploma in International Financial reporting (DipIFR);

- Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA);

Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW).

Довідка про персонал Учасника, складена у довільній формі, що містить інформацію про наявність та чисельність профільних фахівців.

До довідки потрібно додати копії відповідних сертифікатів.

3

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 2 працівників, які мають відповідну кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації АССА або AICPA).

Копії відповідних сертифікатів.

4

Наявність у аудиторської фірми досвіду роботи з аудиту на території України не менше 15 років.

Довідка в довільній формі про підтвердження відповідного досвіду.

5

Наявність документально підтвердженого досвіду надання аудиторських послуг підприємствам міського електричного транспорту, а саме підприємств метрополітену протягом останніх трьох років (не менше 2-х завдань).

Копії відповідних договорів та/або актів виконаних робіт; контактну інформацію про осіб, що можуть підтвердити досвід виконання відповідного завдання. (мають досвід надання аудиторських послуг, що є предметом закупівлі, підприємствам міського електричного транспорту, а саме підприємств метрополітену)

6

Відсутність з боку аудиторської фірми заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Довідка в довільній формі про відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), засвідчена підписом та печаткою уповноваженої особи учасника.

7

Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції.

Копія протоколу (рішення) засновників та копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або нотаріально завірену копію довіреності на уповноважену особу Учасника на право участі в торгах та підпису договорів (якщо такі повноваження не надані установчими документами).

Копія Опису документів або Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

Копія розширеного Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

8

Аудиторська фірма повинна мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв'язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 млн. гривень), укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.

Довідка в довільній формі та/або копія договору (вразі закінчення терміну дії договору раніше кінцевого строку надання послуг, надати гарантійний лист про пролонгацію договору).

9

Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, виданого Аудиторською палатою України

Копія Свідоцтва

10

Учасник повинен бути членом міжнародної мережі, яка входить до незалежних професійних бухгалтерських фірм, що являються повноправними членами «Форуму компаній» (Forum of Firms).

Довідка у довільній формі, що підтверджує приналежність Учасника до мережі, яка входить до незалежних професійних бухгалтерських фірм – членів «Форуму компаній».

11

Учасник повинен бути включений до топ - 20 мереж Бухгалтерського обліку і асоціації журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом

Довідка у довільній формі або інтернет посилання на офіційний інтернет-ресурс, що підтверджує включення аудиторської компанії до топ - 20 мереж Бухгалтерського обліку і асоціації журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом.